ลบ แก้ไข

จับมืออาเซียน...ผลิตโกโก้

 


       โกโก้...เป็นพืชที่มีบทบาทไม่น้อยในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งปัจจุบันได้ขยายเครือข่ายการผลิตไปตามภูมิภาคต่างๆแทบทั่วโลก บ้านเราก็เช่นกัน มีการปลูกพืชชนิดแซมสวนมะพร้าว...เพื่อเป็นรายได้เสริม
 
        ต่อมา...แนวโน้มความต้องการของตลาดได้ถีบตัวสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงเป็นแรงผลักดันให้มีการปลูกโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจ และเป็นสินค้าตัวหนึ่งของอาเซียน
 
         แต่ก็มักจะมีรายงานว่า...เมล็ดโกโก้และผลิตภัณฑ์มีการปนเปื้อน ซึ่งเป็นปัญหาผลิตผลโกโก้จากอาเซียนไม่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก เพื่อสลายข้อกังขา คณะทำงานโกโก้อาเซียนจึงเน้นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหารของโกโก้...
 
        โดยวาง...แนวทาง พัฒนาการผลิตโกโก้ เน้นกระบวนการปฏิบัติที่ดีทั้งก่อนและหลังเก็บเกี่ยวเพื่อลดการปนเปื้อน ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและปกป้องผู้บริโภคทั้งในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลกด้วย
 
         คุณสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร จึงมอบหมายให้สถาบันวิจัยพืชสวน เป็นเจ้าภาพ จัดประชุมคณะทำงานโกโก้อาเซียน ขึ้น ซึ่งมีสมาชิกจาก บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม และ ไทย เข้าร่วม....โดยให้ชื่อเป็นสากลว่า
 
     ...The 18th Meeting of the National Focal Point for ASEAN Working Cocoa Club on Joint ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest Products Promotion Scheme...
 
         การประชุมครั้งนี้ จะทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนรับทราบถึงความก้าวหน้า ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานเมล็ดโกโก้ การทดสอบเชื้อพันธุ์ ปริมาณสารพิษ ความปลอดภัยทางอาหาร สถานการณ์การผลิตอุตสาหกรรม การตลาดโกโก้ของอาเซียน และอัตราภาษีการนำเข้าเมล็ดโกโก้


                       
 
       ...ขณะเดียวกัน ยังเกิดความร่วมมือด้านวิชาการและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่ง นักวิจัยสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดให้เอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโกโก้ ในอนาคต...
 
         ในการนี้...คุณปิยนุช นาคะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพืชสวน ได้พูดถึงแนวโน้มการผลิตในบ้านเราว่า...เท่าที่ผ่านมาทูตเกษตรไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ได้ชักนำนักลงทุนชาวฝรั่งเศสและยุโรปให้เข้ามาลงทุนส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระนอง ให้ปลูกโกโก้เพิ่มขึ้น...

         ...โดยใช้พันธุ์โกโก้ของไทย คาดว่าใน อนาคตจะมีการตั้งโรงงาน แปรรูป ด้วย...!!
 
         ตอนนี้...กรมวิชาการเกษตรมีกล้าพันธุ์โกโก้ โกโก้ลูกผสมชุมพร 1 จำหน่ายจ่ายแจก พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีฯ ให้ตลอดระยะเวลา ตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยว...เกษตรกรผู้ใดสนใจ...เชิญ!!

           ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ดอกสะแบง ไทยรัฐออนไลน์
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,911 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ