ลบ แก้ไข

กสอ.เปิดตัวโครงการสร้างนักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่

 
กสอ.เปิดตัวโครงการสร้างนักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่
 
      กสอ.เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ปีที่ 2 ติวเข้มปั้นนักออกแบบรุ่นใหม่ จำนวน 200 ราย คาดแจ้งเกิดอย่างน้อย 60 ราย พร้อมตั้งเป้าไทยเป็นศูนย์กลางแฟชั่นแห่งอาเซียนในปี 2560 
       
       นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นมาตลอด มุ่งยกระดับจากการเป็นผู้รับจ้างการผลิตสู่การเป็นผู้ออกแบบสินค้าและสามารถมีตราสินค้าเป็นของตัวเอง
 
กสอ.เปิดตัวโครงการสร้างนักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่         
 
       สำหรับปี 2558 นี้ได้ขยายแนวทางพัฒนาด้วยการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตลอดจนการมุ่งสร้างความจดจำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น เป็นกระบวนการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการใหม่สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่น เป็นต้น
       
       ทั้งนี้ กสอ.จัดกิจกรรมสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นด้วยโมเดล FDC2015 (Fashion Designer Creation 2015) ซึ่งจะให้ความสำคัญต่อการสร้างรากฐาน (Platform) การพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่ยุคใหม่ด้วยแนวคิด “นวัตกรรมแฟชั่น” (Innofashion) หรือกระบวนการให้ความรู้ปรึกษาแนะนำ ซึ่งประกอบด้วย 1) นวัตกรรมด้านการออกแบบ (Innodesign) 2) นวัตกรรมด้านวัสดุ (Innomaterials) 3) นวัตกรรมด้านเทคนิคหรือการผลิต (Innotechnics) และ 4) นวัตกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ (Innoconcept)
       
              กสอ.เปิดตัวโครงการสร้างนักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่      กสอ.เปิดตัวโครงการสร้างนักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่
 
       ทั้งนี้ กสอ.ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยมีนักออกแบบแฟชั่นสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวนกว่า 200 ราย และคาดว่าจะสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่มีศักยภาพแจ้งเกิดในวงการแฟชั่นได้จำนวนไม่น้อยกว่า 60 ราย หรือร้อยละ 30
        นายอาทิตย์กล่าวด้วยว่า ตั้งเป้านำไทยสู่ศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียนในปี 2560 โดยในปี 2557 อุตสาหกรรมแฟชั่นสร้างรายได้ให้ประเทศจากการส่งออกได้สูงกว่า 6.2 แสนล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานรวมกว่า 2.2 ล้านคน โดยแบ่งเป็น 1) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 3.16 แสนล้านบาท 2) อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า 5.76 หมื่นล้านบาท 3) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 3.23 แสนล้านบาท (ข้อมูล: สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มกราคม-ธันวาคม 2557)

      ขอขอบคุณข้อมูลจาก : 
ASTVผู้จัดการออนไลน์
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 1,987 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ