ลบ แก้ไข

ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 25

       ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน       
       การประชุมสุดยอดผู้น าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน) ครั้งที่ 25 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พ.ย.นี้ ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นการประชุมสุดยอดครั้งที่ 2 ของปี โดยผู้นำจากทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนจะร่วมประชุมหารือทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา และความคืบหน้าโครงการของประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปิดประชาคมอาเซียนในปลายปีหน้า รวมทั้งหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคต ทั้งในกรอบอาเซียนและคู่เจรจา พร้อมกับเปิดโอกาสให้เจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นความสัมพันธ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่ส าคัญ เช่น ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ กลุ่มหัวรุนแรงไอเอสในอิรัก และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา
 
        นอกจากจะเป็นการประชุมกันภายในระหว่างสมาชิกอาเซียนแล้ว ยังมีผู้นำจากประเทศคู่เจรจาได้แก่ ญี่ปุุน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา จีน และอินเดีย เข้าร่วมประชุมด้วย รวมไปถึงการประชุมอาเซียนบวก3 (จีน ญี่ปุุน และเกาหลีใต้) การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (อีเอเอส) การประชุมผู้น าอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน และการประชุมระดับอนุภูมิภาค 1 กรอบคือ การประชุมผู้น าลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุุน

      ส่วนหัวข้อการหารือที่สำคัญประกอบไปด้วย การสร้างประชาคมอาเซียนและการกำหนดวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2558 พร้อมกับแลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้นำอาเซียนในการสร้างประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ยังรวมถึงประเด็นเร่งด่วนสำหรับประชาคมอาเซียน ในปี 2558 และการร่วมกันกำหนดทิศทางในอนาคตของอาเซียนหลังปี 2558

    ทั้งนี้คาดว่าจะมีการรับรองเอกสารผลลัพธ์รวมทั้งสิ้น 10 ฉบับ เช่น 1. กรอบเนปิดอว์ว่าด้วยวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี พ.ศ.2558 2. แถลงการณ์ร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในภูมิภาค 3. แถลงการณ์การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยความรุนแรงและความโหดร้ายจากการกระท าขององค์กรก่อการร้าย/หัวรุนแรงในอิรักและซีเรีย 4. แถลงการณ์ร่วมอาเซียน-สหรัฐว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

ขอขอบคุณที่มา : เดลินิวส์
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 15,903 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ