AEC
รวมข้อมูล aec
เนื้อหา 1,106 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0
ผู้ชม 12,477,263 ครั้ง, ผู้ติดตาม 17 คน
 
TOP SHARE OF THE WEEK

คำฮิต


คำค้นหา“อัมบูยัต”(Ambuyat) อาหารยอดนิยมของประเทศบรูไนดารุสซาลาม มี ลักษณะเด่นคือ เหนียวข้นคล้ายข้าวต้มหรือโจ๊ก ไม่มีรสชาติ มีแป้งสาคูเป็นส่วนผสมหลัก วิธีทานจะใช้แท่งไม้ไผ่ 2 ขาซึ่งเรียกว่า chandas ม...
เพลงประจำอาเซียน “The ASEAN Way” เป็น ผลงานจากประเทศไทยที่ชนะเลิศจากการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียน ประพันธ์โดยนายกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทำนองและเรียบเรียง) ได้เริ่มใช้บรรเลงอย่างเป็นทางการครั...
อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์ (Lorentz National Park) อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์ อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย มีพื้นที่ 2.5 ล้านเฮคเตอร์ เป็นเขตอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี...
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว สะพานข้ามแม่น้ำโขงขนาดใหญ่แห่งแรก เป็นสะพานที่สร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบันมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แล้ว 3 แห่ง คือ สะพาน...
ภาษาบอกรักของบรูไน บรูไน เรียกว่า ซายาจินตากันมู (Saya cintakan mu) ภาษาบอกรักของกัมพูชา ...
ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย เวียดนาม พม่า กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว สิงคโปร์ และบรูไน ได้เล็งเห็นปัญหา และร่วมมือกันตั้งคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติกับอาเซียน (ASEAN Committee on Disas...
ประชาคมอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คืออะไร กฎบัตรอาเซียน เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนที่จะทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน โดยนอก...
ปี 2558 ประเทศไทยของเราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ซึ่งการเข้าสู่อาเซียนนั้นจะส่งผลให้ประเทศของเรา และประเทศสมาชิก รวมทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม, พม่า, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ลาว...
อัพเดทอาชีพเสรีอาเซียน 8 อาชีพ 7 อาชีพมาตรฐานที่ได้รับการรับรองให้สามารถไปทำงานตามประเทศต่าง ๆ aec ได้ ได้แก่ 1. แพทย์ ในอาเซียน 2558 ประตูแห่งโอกาสอย่าง อาเซียน จะเปิดกว้างให้ 10 ประเทศได้มีโอกาสค้าขายกันอย่างเสรี ถื...
ตอนนี้ไม่ว่าจะไปทางไหน หรือกำลังจะเริ่มทำธุรกิจอะไร แน่นอนว่าคุณต้องได้ยินคำว่า "AEC" อย่างแน่นอน แล้วเคยสงสัยกันหรือไม่ว่าAEC คืออะไร AEC (เออีซี) คืออะไร AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาต...
บรูไน บันดาร์ เสรี เบกาวัน เมืองหลวงของประเทศบรูไน ก่อตั้งเมื่อคริสตศตวรรษที่ 8 (พุทธศตวรรษที่ 13) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำบรูไน มีพื้นที่ 1,395 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.4 แสนคน โดยมีชาวบรูไนกับมาเลย...
Page 74 of 74 First Prev 69 70 71 72 73 74
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ