ลบ แก้ไข

ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่


 บริเวณนี้ครอบคลุมพื้นที่ ๒๓ กิโลเมตร ระหว่างอุทยานแห่งชาติตาพระยาที่ชายแดนติดกับกัมพูชาทางตะวันออกและอุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่ทางตะวันตก บริเวณนี้เป็นที่อยู่ของพืชพันธุ์ไม้มากกว่า ๘๐๐ ตระกูล สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๑๑๒ สายพันธุ์ (ในจำนวนสัตว์เหล่านั้นมีชะนี ๒ สายพันธุ์) มีนก ๓๙๒ ตระกูล สัตว์เลื้อยคลาน ๒๐๐ พันธุ์ รวมทั้งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

สถานที่ที่ได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลก
               อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่     อุทยานแห่งชาติทับลาน      อุทยานแห่งชาติปางสีดา      อุทยานแห่งชาติตาพระยา  และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก  สารคดี สั้น ผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 4,886 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ