ลบ แก้ไข

ญี่ปุ่นบุกตลาดอาเซียนฐานผลิตส่งออกทั่วโลก

ญี่ปุ่นบุกตลาดอาเซียนฐาน

       นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์
เปิดเผยว่า นับจากอาเซียนได้มีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) และได้ลดภาษีการค้าระหว่างกันตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.52 เป็นต้นมา ส่งผลให้การค้าของทั้งสองฝ่ายขยายตัวและมีขนาดใหญ่ขึ้น ในปี 56 มูลค่าการค้าทั้งสองฝ่าย 228,812 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับปี 52 และญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากจีน 442,621.01 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 
       แต่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในอาเซียนเป็นอันดับ 1 โดยในปี 55 มูลค่าการลงทุน 1.22 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 12% ของการลงทุนของญี่ปุ่นทั่วโลก ซึ่งเป็นการลงทุนในไทยมากที่สุด 32% รองลงมาเป็นฟิลิปปินส์24% และมาเลเซีย 12% โดยปัจจุบันญี่ปุ่นให้ความสำคัญต่อการเติบโตของอาเซียนเป็นพิเศษโดยเฉพาะนโยบายอาเบะโนมิกส์ ที่เน้นย้ำความสัมพันธ์กับอาเซียนในหลายด้านทั้งการลงทุน ความช่วยเหลือ และพัฒนาด้านต่างๆ เห็นได้จากญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในอาเซียนมากกว่า 5,000 บริษัท ซึ่งญี่ปุ่นมองว่าอาเซียน เป็นแหล่งผลิตและส่งออกที่สำคัญ เป็นแหล่งห่วงโซ่อุปทานสินค้าและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
 
       นอกจากนี้ อาเซียนยังเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการป้อนให้กับสายการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นที่มีเครือข่ายในเอเชีย อินเดีย จีน และแอฟริกาด้วย เช่น บริษัทผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นที่มีฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนกระจายอยู่หลายประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
 
        สำหรับอาเซียนมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเอเชีย มีประชากรรองจากจีนและอินเดีย มี
GDP รองจากจีนและญี่ปุ่น และในอนาคตปี 63 คาดว่า จะมีคนชั้นกลางในเอเชีย 1.75 พันล้านคน ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจของจีน อินเดีย และอาเซียนดังนั้น การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเพื่อขยายตลาดสินค้าและบริการเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก สยามรัฐ
 

Editor Bow
ชม 3,941 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ