ลบ แก้ไข

นายกรัฐมนตรีแนะเยาวชนอาเซียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


นายกรัฐมนตรีแนะเยาวชนอาเ
 

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานและให้โอวาทแก่เยาวชนผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนในพิธีเปิดโครงการ "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังพิธีเปิดงานสรุปสาระสำคัญดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับเยาวชนผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 70 คน พร้อมกล่าวว่า เยาวชนทุกคนแม้จะมาจากแต่ละประเทศมีความแตกต่างทางภาษา วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ แต่ทุกคนล้วนอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและอยู่บนโลกผืนแผ่นเดียวกัน 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,267 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ