ลบ แก้ไข

ไทย-CLMV ยกระดับความร่วมมือยุติแหล่งผลิต ทำลายเครือข่ายยาเสพติด

ไทย-CLMV ยกระดับความร่วม
 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี 2559 (เพิ่มเติม) สนับสนุนให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ 1) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3) ราชอาณาจักรกัมพูชา 4) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,717 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ