ลบ แก้ไข

ร่างกฎกระทรวงวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รองรับการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ


ร่างกฎกระทรวงวิชาชีพวิศว
 

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีข้อตกลงระหว่างประเทศในการเปิดเสรีการค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงบริการด้านวิศวกรรม ที่ต้องมีการเปิดตลาดการค้าบริการให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสามารถเคลื่อนย้ายทำงานภายในระหว่างประเทศที่ได้มีการข้อตกลงร่วมกันไว้ได้ เช่น ข้อตกลงการค้าเสรี [free Trade Area : FTA] กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน [ASEAN Framework Agreement on Service : AFAS] และข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม [ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering service]

 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,131 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ