ลบ แก้ไข

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรี กลุ่ม 77


นายกรัฐมนตรีเป็นประธานใน
 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่ม 77 ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประเทศสมาชิกที่สนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม 77 ของไทยตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา ทำให้สามารถผลักดันผลประโยชน์ของกลุ่มฯ และรักษาพลวัตรการรับรองวาระสำคัญระดับโลกในห้วงปีที่ผ่านมา อาทิ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 วาระปฏิบัติการแอดดิส อาบาบา ความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปีนี้จึงเป็นปีแรกในการอนุวัติผลลัพธ์เหล่านี้ ปีนี้ได้มีการนำวิสัยทัศน์ไปสู่การดำเนินการที่เป็นรูปธรรมอย่างสอดคล้องกับความต้องการและผลประโยชน์ของประเทศกำลังพัฒนา เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งแต่ต้นปี 2559 เป็นต้นมา
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,110 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ