ลบ แก้ไข

นักท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย เดินทางชมกุโบร์และมัสยิดโผล่ทะเลสาบฮาลาบาลา จังหวัดยะลา


นักท่องเที่ยวไทย-มาเลเซี

ชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวนมากต่างเดินทางไปเยี่ยมชม หรือสุสาน เป็นสถานที่ฝังศพของชาวมุสลิมและมัสยิดอิสลามียะห์ หมู่บ้านโต หมู่บ้านในตำนาน ที่โผล่ริมน้ำทะเลสาบฮาลาบาลาบริเวณใต้สะพานข้ามทะเลสาบเขื่อนบางลาง บ้านฆอแย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา หลังจากพื้นที่เหนือน้ำของเขื่อนบางลาง ซึ่งอยู่ในเขตลุ่มน้ำแม่น้ำปัตตานีตอนบนน้ำลดจนถึงแห้งขอดในบางจุด จนสามารถมองเห็นตัวอาคาร พื้นดินด้านล่าง และตอต้นไม้ขนาดใหญ่แห้งตายเรียงรายจำนวนมากได้อย่างชัดเจน จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดยะลา ทำให้พ่อค้า แม่ค้า ต่างนำอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าต่างๆ มาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว รวมถึงบริการเรือโดยสารข้ามฟากให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้ ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริม หลังราคายางตกต่ำ
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,345 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ