ลบ แก้ไข

มหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙


มหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ระ
 

กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Expo 2016) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการนำเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ รวม ๙ กิจกรรม ได้แก่
 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,543 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ