ลบ แก้ไข

คุณวุฒิวิชาชีพ สร้างมาตรฐานธุรกิจไทย

คุณวุฒิวิชาชีพ สร้างมาตร
 

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย ถึงความสำคัญของคุณวุฒิวิชาชีพของไทย ว่า มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเสริมสร้างศักยภาพ ในการแข่งขันของบุคลากรของประเทศเพื่อสร้างมาตรฐานธุรกิจไทย โดยเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาบุคลากรทางวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพจะทำให้คุณภาพมาตรฐาน และคุณภาพของแรงงาน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจะเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้เชิญชวนผู้ประกอบการ นิสิตินักศึกษา เข้ามาศึกษาในเรื่องของการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญต่อการวางรากฐานทางเศรษฐกิจของไทย
 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,362 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ