ลบ แก้ไข

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนักเภสัชวิทยาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 13


ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมน
 

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการของสมาพันธ์นักเภสัชวิทยาแห่งเอเชียและแปซิฟิก "Asia Pacific Federation of Pharmacologists (APFP)” ครั้งที่ 13 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ เป็นเวทีเสนอผลงานวิชาการให้นักวิชาการเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในสาขาเภสัชวิทยา รวมทั้งกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและสร้างเครือข่ายงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน จากสมาชิก 9 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และไทย
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,765 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ