ลบ แก้ไข

การท่องเที่ยวไทยเด่นเป็นอันดับ 2 ของ AEC

Increasing Tourism Earni
 


           รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทยและชดเชยการลดลง ของการส่งออกในปี 2013 โดยตามรายงานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแสดงว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 23

            แนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยจากการวิเคราะห์โดยศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้ให้เห็นว่าในช่วงที่สถานการณ์การส่งออกลดลง รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจึงสามารถสร้างความสมดุลสร้างเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปได้ โดยสถิติที่รวบรวมจากองค์การการท่องเที่ยวแห่งสหประชาชาติแสดงให้เห็นว่าในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศมาเลเซียเป็นปลายทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด รองลงมาคือประเทศไทย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, เวียดนามและฟิลิปปินส์ตามลำดับ

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 7,840 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ