ลบ แก้ไข

เปิดตัวสถานีอาเซียนตรียมการสำหรับ AEC

เปิดตัวสถานีอาเซียนตรียม            กรมประชาสัมพันธ์ (PRD) ได้เปิดตัวสถานีอาเซียนที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการให้ข้อมูลและสร้างความตระหนักในความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียนและการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์จาก 10ประเทศอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรวมกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015

            อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า สถานีอาเซียนนั้นประกอบไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมาจากทั้ง 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานกลางที่จะรับผิดชอบในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน โดยจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนจากหน่วยงานราชการต่างๆและประสานงานด้านข้อมูลของอาเซียน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์

 
อ่านต่อ
 

dogTech
ชม 5,448 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ